Przejdź do treści

PODATEK ŚMIECIOWY PYRZYCE

Informujemy, że od dnia 01.01.2018 decyzją Rady Miejskiej w Pyrzycach zmianie ulega sposób opłacania podatku śmieciowego. Od 1 stycznia opłaty za odpady komunalne opłacane będą wraz z czynszem za mieszkanie na konto Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazywane do Gminy Pyrzyce przez Wspólnotę.

Druk OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI możecie Państwo pobrać w zakładce Strefa Klienta – Pliki do pobrania

Oświadczenie prosimy wypełnić i przekazać do naszego biura przy Placu Wolności 2 w Pyrzycach w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących lokal w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niezłożenia Oświadczenia w wyznaczonym terminie, lub późniejszego niezgłoszenia zmian w ilości osób zamieszkujących lokal Zarządca naliczy opłatę dla ilości osób zadeklarowanej na kartotece lokalu, lub na podstawie zgłoszenia ilości osób zamieszkujących lokal potwierdzonego przez Zarząd Wspólnoty.