Przejdź do treści

ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 2021

Informujemy, że aktualnie o możliwości organizacji zebrań decydują obowiązujące zasady i ograniczenia wprowadzone przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną termin zebrań Wspólnot Mieszkaniowych jest wciąż wydłużony o okres do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Obecnie w zebraniu może uczestniczyć do 5 osób wraz z osobą je zwołującą z zachowaniem reżimu sanitarnego, tj. zakrywania ust i nosa, oraz zachowania min. 1,5 m odległości od innych uczestników zebrania.

W związku z powyższym zebrania Wspólnot Mieszkaniowych do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego odbywać się będą w formie hybrydowej, tj. spotkań Zarządcy z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych, a następnie indywidualnego zbierania głosów pod uchwałami, również z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych.