Przejdź do treści

Nasza oferta

OFERTA DLA ISTNIEJĄCYCH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Jeżeli jesteś niezadowolony z obecnego zarządcy, lub w Twojej nieruchomości funkcjonuje społeczny zarząd, który nie umie podołać wszystkim obowiązkom związanym ze sprawną obsługą Wspólnoty zapoznaj się z naszą ofertą dla istniejących Wspólnot Mieszkaniowych.


Znajdź dobrego specjalistę działającego kompleksowo.

Wspólnoty często szukają najtańszego zarządcy, ale tani zarządca wcale nie musi oznaczać najniższych kosztów utrzymania Waszej nieruchomości. Na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców wpływa nie tylko wysokość wynagrodzenia zarządcy, lecz również koszty bieżącego utrzymania nieruchomości, obsługi technicznej, prawnej, ubezpieczeń.

MENTOR zarządzanie nieruchomościami oferuje dobrego i efektywnego zarządcę.


Sprawdź nas – zarządzanie realizowane przez profesjonalną firmę obsługującą wiele podmiotów pozwala na korzystanie z efektu skali (rabaty, upusty od kontrahentów, sprawdzeni wykonawcy). Dzięki temu możemy zapewnić Państwu stabilność – choroby, urlopy nie oznaczają, że Twoja wspólnota będzie bez opieki – nasza firma gwarantuje profesjonalną i odpowiedzialną obsługę poprzez ciągły kontakt telefoniczny, mailowy, oraz przez stronę internetową.


We współpracy z właścicielami lokali i zarządem wspólnoty oferujemy wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Zapewniamy Państwu:

 • organizację, zwoływanie i prowadzenie zebrań współwłaścicieli,
 • sprawdzone metody, procedury i nowoczesne narzędzia zarządzania nieruchomościami,
 • prowadzenie rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną, oraz rozliczanie mediów do lokali (np. woda i ścieki, C.O., gaz) za pomocą specjalistycznych i sprawdzonych programów komputerowych,
 • obsługę czynszową wraz z pozasądową i sądową windykacją należności,
 • obsługę eksploatacyjną – nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości, zawieranie umów w imieniu wspólnoty i rozliczanie tych usług, (sprzątanie nieruchomości przez zewnętrzną firmę, lub osobę fizyczną wskazaną przez wspólnotę),
 • nadzór nad konserwacją i uchwalonymi remontami nieruchomości, zbieranie ofert na wykonywanie tych usług,
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych przeglądów okresowych i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • wykonywanie wszelkich czynności dotyczących reprezentacji Wspólnoty,
 • obsługę prawną,
 • drukowanie książeczek opłat i wszelkich potrzebnych w bieżącej działalności dokumentów.

Ponadto oferujemy Wspólnotom Mieszkaniowym specjalistyczne wsparcie:

prawników, biegłych księgowych, rzeczoznawców majątkowych, pośredników nieruchomości, specjalistów technicznych z uprawnieniami budowlanymi.


Umów się na spotkanie, by poznać nas i dostosować naszą ofertę zarządzania do Twojej nieruchomości.

Aby zmienić zarządcę wystarczy uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej podpisana przez właścicieli posiadających większość udziałów w nieruchomości wspólnej.

My zorganizujemy dla Ciebie całą procedurę zmiany zarządcy:

 • przygotujemy komplet uchwał do podpisu przez właścicieli lokali i zorganizujemy zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • zbadamy stan prawny nieruchomości i przygotujemy przejęcie wszystkich niezbędnych dokumentów od poprzedniego zarządcy, lub Zarządu Wspólnoty,
 • zawrzemy w imieniu Wspólnoty wszelkie umowy w zakresie dostawy mediów i usług do budynku, zapewniając ciągłość dostaw,
 • zapewnimy utrzymanie czystości na terenie Wspólnoty,
 • zorganizujemy prowadzenie księgowości i rozliczeń we Wspólnocie Mieszkaniowej, włącznie z reprezentacją Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym i innymi organami administracji państwowej,
 • zawrzemy w imieniu Wspólnoty umowę o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych …

OFERTA DLA NOWOPOWSTAŁYCH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

W twoim budynku po wyodrębnieniu własności pierwszego lokalu powstała wspólnota mieszkaniowa i szukasz zarządcy, lub jesteś deweloperem, który po zakończeniu budowy i przekazaniu mieszkań nowym właścicielom chce przekazać opiekę nad budynkiem profesjonalnej firmie – zapoznaj się z naszą ofertą dla nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych.


MENTOR zarządzanie nieruchomościami to dobry specjalista działający kompleksowo.


Sprawnie przeprowadzimy dla Ciebie całą organizację wspólnoty mieszkaniowej:

 • przygotujemy komplet uchwał do podpisu przez właścicieli lokali i zorganizujemy pierwsze zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • zbadamy stan prawny nieruchomości i przygotujemy przejęcie wszystkich niezbędnych dokumentów od poprzedniego właściciela/dewelopera,
 • zawrzemy w imieniu Wspólnoty wszelkie umowy w zakresie dostawy mediów i usług do budynku, zapewniając ciągłość dostaw,
 • zapewnimy utrzymanie czystości na terenie Wspólnoty,
 • uzyskamy numery REGON i NIP dla wspólnoty mieszkaniowej
 • zorganizujemy prowadzenie księgowości i rozliczeń we Wspólnocie Mieszkaniowej, włącznie z reprezentacją Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym i innymi organami administracji państwowej,
 • zawrzemy w imieniu Wspólnoty umowę o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • zapewnimy przeprowadzanie okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocenę stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zapewnimy konserwację, zorganizujemy usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości przez profesjonalne i sprawdzone ekipy.

Czekamy na Twoją propozycję współpracy. 

OFERTA DLA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

Przekształcimy spółdzielnię we wspólnotę mieszkaniową

Jeżeli chcesz mieć realny wpływ na zarządzanie i koszty utrzymania swojej nieruchomości, zoptymalizować i uprościć skomplikowane w spółdzielni procedury skorzystaj z naszej pomocy. Zastanów się, czy do obsługi Twojej nieruchomości potrzebne są rozbudowane, wieloosobowe działy, nadmierna biurokracja i nieprzejrzyste procedury?


MENTOR zarządzanie nieruchomościami oferuje profesjonalnego i efektywnego zarządcę, specjalistę, który odczaruje nieprzejrzystą księgowość spółdzielni i pokaże, co i ile kosztuje. Przekonasz się, że warto przekształcić spółdzielnię we wspólnotę.


Porównaj, czym różni się zarządzanie nieruchomością we wspólnocie mieszkaniowej i w spółdzielni, a wybór stanie się oczywisty:

CO i JAKWSPÓLNOTA MIESZKANIOWASPÓŁDZIELNIA
ZarządWybierany na zebraniu wspólnoty przez właścicieli posiadających większość udziałów w nieruchomości wspónejZarząd wybierany przez Radę Nadzorczą, spółdzielcy mają tylko pośredni wpływ na wybór członków Zarządu poprzez Radę Nadzorczą.
Rada NadzorczaNie jest wymagana.Rada Nadzorcza jest obligatoryjna, często dodatkowo wynagradzana, wybierana na Walnym Zgromadzeniu tylko przez osoby w nim uczestniczące
Zarząd i RadaNie dotyczyWspółpraca Rady i Zarządu jest sformalizowana, pracochłonna i czasochłonna, wymaga podejmowania dodatkowych uchwał, narad, spotkań
Plan gospodarczyZatwierdzany przez wspólnotę mieszkaniową większością udziałów w formie uchwały na zebraniuZatwierdzany przez Radę Nadzorczą, na podstawie projektu przygotowanego przez Zarząd.
Sprawozdania finansoweSprawozdanie finansowe zatwierdzane jest na zebraniu wspólnoty przez jej członków większością udziałów w formie uchwały. Forma sprawozdania jest przejrzysta, przyjazna i czytelna dla mieszkańcówSprawozdanie jest zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie sporządza Zarząd Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa też własne sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem ze swej działalności. Sprawozdanie spółdzielni jest bardzo sformalizowane, skomplikowane i dla większości osób nieczytelne.
AudytNie jest wymagany, prawo kontroli przysługuje każdemu ze współwłaścicieli.Wymagany ustawowo – raz na trzy lata. Koszt od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Stawki kosztów eksploatacyjnychStawki są zatwierdzane na podstawie planu gospodarczego przygotowanego przez zarządcę na zebraniu przez właścicieli lokali posiadających większość udziałów.Stawki są ustalane przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. W praktyce spółdzielcy nie mają na nie większego wpływu.
UchwałyUchwały są podejmowane przez członków wspólnoty posiadających bezwzględną większość udziałów w nieruchomości wspólnej. Każdemu właścicielowi przysługuje prawo zaskarżenia uchwały przed sądem.Uchwały są uchwalane na Walnym Zgromadzeniu. Przy małej frekwencji na Walnym Zgromadzeniu nawet kilka osób może podjąć uchwałę. Uchwałę można zaskarżyć do sądu.
Siła głosu i decyzjiZależy od wielkości udziału w nieruchomości wspólnej. Każda decyzja musi być podjęta bezwzględną większością udziałów. Istnieje możliwość indywidualnego oddawania głosów poza zebraniem wspólnoty.Każdy członek spółdzielni obecny na Walnym Zgromadzeniu posiada jeden głos. W przypadku nieuczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu nie jest on brany pod uwagę.
CzłonkowstwoWłaściciel lokalu jest członkiem wspólnoty z samego faktu posiadania lokalu. Do wspólnoty się nie zapisuje i nie wpłaca wpisowego.Nawet jeśli posiada się lokal w spółdzielni, można nie mieć prawa głosu w sprawach spółdzielni. Do głosowania konieczne jest wpłacenie wpisowego. W praktyce więc za prawo głosu w spółdzielni trzeba uiścić opłatę wpisową.
KsięgowośćFormę prowadzenia rozliczeń ustala sama wspólnota pod swoje potrzeby, dzięki czemu można mieć przejrzyste informacje o stanie rozrachunków i kosztów utrzymania nieruchomości.Narzucony ustawowo, bardzo skomplikowany, niedający obrazu faktycznych kosztów utrzymania nieruchomości i spółdzielni.

Przyjdź do nas i umów się na spotkanie, a pomożemy Ci przekształcić spółdzielnię mieszkaniową w prężną wspólnotę.


Aby przekształcić spółdzielnię we wspólnotę wystarczy spełniać dwa podstawowe warunki:

 • większość lokali w danej nieruchomości (jedno lub wielobudynkowej) posiada prawo odrębnej własności lokalu,
 • większość ta podejmie uchwałę o odłączeniu od spółdzielni.

Każda osoba, której przysługuje w spółdzielni spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ma prawo żądać od spółdzielni przekształcenia tych praw w prawo odrębnej własności lokalu. Z chwilą przekształcenia osoby te stają się pełnoprawnymi właścicielami nie tylko lokalu, ale i współwłaścicielami działki gruntu i budynku.


Tylko prawo odrębnej własności daje faktyczną pełnię praw do lokalu (w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu właścicielem wszystkich lokali pozostaje spółdzielnia, a jej członkowie mają jedynie ograniczone prawa rzeczowe do lokalu). Lokal przekształcony na własność z pewnością zostanie również uznany za atrakcyjniejszy przez potencjalnych nabywców w przyszłości.

Należy tu nadmienić, że z dużych spółdzielni mieszkaniowych, w zasobach których są obecnie całe osiedla budynków, może wyodrębnić się więcej niż jedna wspólnota mieszkaniowa.